Polityka prywatności

Niniejsze zasady odnoszą się do spółki „Smile Holding” (SIA “Smile Holding”) Sp. z o.o., oraz spółek należących do jej grupy (łącznie zwanych dalej E100) oraz do witryn internetowych, które obsługują.E100 zapewnia prywatności użytkowników.Zależy nam na ochronie prywatności osób, które przekazują nam swoje dane kontaktowe i osobowe.Niniejsze zasady określają rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposoby ich wykorzystywania, podmioty, którym możemy je udostępniać oraz wybory użytkowników dotyczące tego, w jaki sposób będziemy mogli ich używać. Opisujemy tu również kroki, jakie podejmujemy w celu zabezpieczenia tych danych oraz sposób kontaktowania się z nami w kwestiach dotyczących naszych praktyk związanych z ochroną prywatności.

E100 przestrzega zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych)

Gromadzenie danych

Jako dostawca usług możemy tworzyć bezpośrednie relacje z użytkownikiem, a z kolei użytkownik, w ramach tych relacji, może decydować o przekazaniu nam swoich danychosobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest „Smile Holding” (SIA “Smile Holding”) Sp. z o.o., z siedzibą w Latvia, 4A Gredu Street, Riga, LV-1019.

Dane te mogą być przekazane m.in. podczas składania wniosku o produkt oferowany poprzez E100,zapisywania się na listę informacyjną E100,uczestniczenia w promocjach lub ankietach,ubiegania się o pracę w E100.Z chwilą przekazania nam tych danych, osoba, której one dotyczą,przestaje być anonimowa. Podczas składania wniosków o stworzenie relacji biznesowych oraz w trakcie trwania tych relacji otrzymujemy dane osobowe użytkownika dotyczące transakcji od instytucji finansowych oraz innych podmiotów. Możemy również otrzymywać informacje dotyczące użytkownika od firm realizujących transakcje płatnicze, od publicznie dostępnych systemów informacji, agencji sporządzających sprawozdania dotyczące kredytów oraz komercyjnych serwisów informacyjnych.

Przy składaniu wniosku we E100dotyczącego produktów lub usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub poprzez jednego z naszych przedstawicieli handlowych, użytkownik może zdecydować, żeby przekazać nam dane swojej firmy lub/i swoje dane osobowe.

Oto rodzaje danych osobowych, które możemy otrzymać:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, numery telefonów i faksów)
 • Biznesowe dane kontaktowe (takie jak stanowisko, dział i nazwa organizacji)
 • Informacje na temat wnioskodawcy i współwnioskodawcy (takie jak imię i nazwisko, adresy pocztowe i adresy e-mail, numery telefonów i faksów, datę utworzenia lub datę urodzenia oraz numery identyfikacyjne)
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Informacje finansowe
 • Dane kontaktowe innych osób, z którymi użytkownik pozwala nam się kontaktować
 • Treści przekazywane przez użytkownika (na przykład komentarze)
 • Informacje dotyczące zatrudnienia
 • Niepowtarzalny identyfikator urządzenia przenośnego
 • Dane lokalizacji geograficznej
 • Inne informacje
Gromadzenie danych anonimowych

Gromadzimy niektóre informacje, takie jak cookies i sygnalizatory wwwautomatycznie, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę. Dane, które w ten sposób gromadzimy, to między innymi adres IP, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, URL stron, z których użytkownicy zostali przekierowani, informacje o działaniach podjętych podczas odwiedzin na stronie oraz daty i godziny odwiedzin na stronie. „Cookie” to plik tekstowy umieszczony na dysku twardym komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego przez stronę internetową lub serwer. „Sygnalizator www" (ang. web beacon), określany również jako znacznik internetowy, znacznik pikselowy lub czysty GIF, wykorzystywany jest do transmitowania informacji zwrotnej do serwera. Wykorzystujemy cookies oraz inne technologie internetowe po to,aby wzbogacić doświadczenia użytkowników poprzez zarządzanie naszą stroną i programami kontaktowymi. Plik cookie, sam w sobie, nie zawiera żadnych danych prowadzących do osobistej identyfikacji.

Cookies

Jeśli ustawienia przeglądarki użytkownika dopuszczają pliki cookies, wtedy mamy możliwość przechowywania w komputerze użytkownika niewielkiej ilości informacji na temat tego, jaką cześć witryny odwiedził i które funkcje najbardziej lubi. Umożliwia nam to dopasowanie treści oglądanych przez użytkownika do jego zainteresowań. Możemy również wykorzystywać cookies do identyfikowania autoryzowanych użytkowników, aby nie musieli ponownie podawać swojej nazwy użytkownika i hasła.Pozwalając nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony, cookies mogą nam pomóc zapewnić użytkownikom lepsze i bardziej adekwatne doświadczenie w posługiwaniu się internetem. Żadne strony internetowe innych firm nie mają wglądu do plików cookies, które przechowujemy w komputerze użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych pozwala użytkownikom modyfikować ustawienia dotyczące bezpieczeństwa tak, aby akceptować albo odrzucić cookies. Użytkownik nie musi mieć włączonych cookies, aby móc odwiedzać naszą stronę, ale bez nich jego dostęp do niektórych obszarów może być ograniczony i nawigacja dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika może być niedostępna. Więcej informacji na temat używanych przez nas cookies oraz celów, w jakich ich używamy, można znaleźć w Zasadach dotyczących cookies.

Sygnalizatory www

E100podobnie jak wiele innych witryn internetowych, może wykorzystywać sygnalizatory www (ang. web beacons).Sygnalizatory www pomagają nam lepiej zrozumieć ruch sieciowy i zachowania użytkowników odwiedzających naszastronę, a także ocenić reakcję na oferowane przez nas promocje. Informacje te nie prowadzą do identyfikacji konkretnych użytkowników i służą jedynie do stworzenia ogólnego obrazu pokazującego w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Użytkownik może, jeśli zechce, dezaktywować znaczniki pikselowe, ustawiając swoją przeglądarkę internetową tak, by omijała obrazy, oraz dezaktywując JavaScript.

Rozmowy telefoniczne

W ramach niektórych transakcji użytkownik będzie kontaktować się z nami telefonicznie lub my będziemy dzwonilido użytkownika. Możliwe jest również kontaktowanie się w tych celach za pośrednictwem czatów internetowych. Prosimy mieć świadomość tego, że powszechną praktyką E100jest monitorowanie a w niektórych przypadkach nagrywanie tego rodzaju interakcji na potrzeby szkolenia personelu lub kontroli jakości, lub w celu zachowania dowodów konkretnej transakcji bądź interakcji.

Udostępnianie danych

Nie sprzedajemy ani w jakikolwiek inny sposób nie ujawniamy gromadzonych przez nas danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem opisanych tu przypadków lub z wyjątkiem innych sytuacji ujawnionych użytkownikowi podczas gromadzenia danych.Udostępniamy dane w celu przeprowadzania transakcji lub innych działań związanych z naszymi relacjami biznesowymi. Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe spółkom z grupy kapitałowej, filiom, handlowcom, dostawcom i innym podmiotomuczestniczącym w procesie zawierania umów z Klientami grupy kapitałowej E100. Możemy również udostępniać te dane naszym usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania tych danych z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to niezbędne do wykonania pewnych usług w naszym imieniu lub zastosowania się do wymogów prawa. Wymagamy od tych usługodawców, w ramach zawartej umowy, odpowiedniej ochrony prywatności i danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu.

Możemy udostępniać dane partnerom biznesowym, z którymi prowadzimy współpracę. Partnerzy biznesowi mogą kontaktować się z użytkownikiem odnośnie produktów lub usług, którymi użytkownik może być zainteresowany.Strony trzecie mogą wykorzystywać dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności. Sugerujemy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności stron trzecich, jeśli korzysta z tych funkcji.Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych w wypadku sprzedaży lub przekazania całości lub części naszego biznesu lub majątku. Jeśli dojdzie do takiej sprzedaży lub przekazu, wtedy podejmiemy wszelkie starania, aby pouczyć odbiorcę, by wykorzystał otrzymane od użytkownika dane osobowe w sposób zgodny z naszą polityką prywatności. Po zrealizowaniu takiej sprzedaży lub przekazu, użytkownik może skontaktować się z podmiotem, który otrzymał dane osobowe użytkownika, odnośnie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania tych danych.

Prawa i wybory użytkownika

Użytkownik może posiadać pewne prawa dotyczące jego danych osobowych, które przechowujemy. Oferujemy użytkownikowi prawo wyboru odnośnietego, które dane osobowe gromadzimy.

Użytkownik może zdecydować, że nie udostępni swoich danych osobowych grupie E100, poprzez odmowę udzielenia zgód wyrażanych podczas dokonywania czynności z E100. Użytkownik może zadecydować, że nie będzie posiadał unikalnego numeru identyfikacyjnego cookie przypisanego do swojego komputera w celu uniknięcia agregacji i analizy danych gromadzonych na naszych stronach internetowych.

Użytkownik może przestać otrzymywać od nas materiały marketingowe pocztą stosując się do instrukcji anulowania subskrypcji zawartych w treści konkretnej promocji. Można również zrezygnować z otrzymywania materiałów promocyjnych. Użytkownik może wycofać jakąkolwiek wyrażoną nam uprzednio zgodę lub w dowolnej chwili, z uzasadnionych przyczyn, zabronić nam przetwarzania swoich danych osobowych. Od tej pory zaczniemy stosować się do preferencji wyrażonych przez użytkownika. W niektórych przypadkachwycofanie zgody na nasze wykorzystanie lub ujawnienie danych osobowych użytkownika będzie oznaczało,że nie będzie on mógł korzystać z pewnych produktów lub usług przez nas oferowanych. Jeżeli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego może zakazać nam udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) usługodawców, których zatrudniliśmy w celu świadczenia usług w naszym imieniu, (ii) w przypadku jeśli sprzedamy lub przekażemy całość lub część naszego biznesu lub majątku, (iii) jeśli ujawnienie podyktowane jest wymogami prawa lub procedury prawnej, lub (v) jeśli uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub w powiązaniu z dochodzeniem prowadzonym w sprawie domniemanego oszustwa lub innej nielegalnej działalności. Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, my wykorzystujemy jego dane osobowe wyłącznie w celach określonych warunkami zawartymi w niniejszej polityce prywatności oraz w innych regulaminach, których powiadomiliśmy użytkownika, chyba że posiadamy podstawy prawne, takie jak zgoda na wykorzystania ich w innych celach. Jeśli wymaga tego prawo, E100 otrzymuje wcześniejszą zgodę użytkownika podczas gromadzenia w celu przetwarzania (i) danych osobowych w celach marketingowych oraz (ii) danych osobowych uznanych za istotne w świetle obowiązującego prawa.

Zabezpieczanie informacji

Siedziba spółki Smile Holding mieści się na Łotwie.Wszelkie informacje użytkownika mogą być przekazane do i przechowywane w bezpiecznej bazie danych na terenie Łotwy lub w bazach należących do E100. Jeśli przekażemy dane użytkownika do innych krajów, będziemy je chronić w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Dane które gromadzimy, mogą zostać przekazane poza granicekraju, z którego pochodzi użytkownik. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza granicami kraju, z którego pochodzi użytkownik, którzy pracują dla nas lub dla któregoś z naszych dostawców. Pracownicy ci mogą brać udział, między innymi, w realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika, w przetwarzaniu danych dotyczących płatności, oraz w świadczeniu usług pomocniczych. Podając swoje dane osobowe użytkownik zgadza się na to przekazanie, przechowywania lub przetwarzanie. Jeśli użytkownik poda nam dane innych pracowników lub osób w swojej organizacji, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że posiada na to ich zgodę.Podejmiemy wszelkie rozsądne kroki aby zabezpieczyć dane użytkownika i chronić je zgodnie z niniejszą polityką prywatności. E100posiada program ochrony danych, którego zadaniem jest (i) zabezpieczenie i utrzymanie poufności danych osobowych użytkownika; (ii) ochrona przed spodziewanymi zagrożeniami i ryzykiem dla bezpieczeństwa lub integralności danych osobowych użytkownika; (iii) ochrona przez nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem danych osobowych użytkownika, które mogłoby poskutkować poważną szkodąlub niewygodą dla użytkownika lub jego podmiotu, jeśli doszłoby do takiego naruszenia; oraz (iv) przestrzeganie obowiązującego prawa. Nasze umowy zawarte z dostawcami i usługodawcami w podobny sposób zobowiązują ich do ochrony danych osobowych użytkownika.Niestety, przekazywanie informacji przez internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Choć będziemy robić wszystko, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazanych do naszych stron internetowych.Użytkownik przekazuje te dane na własne ryzyko.Stosujemy wszelkie rozsądne środki zapobiegawcze, w tym odpowiednie procedury techniczne, administracyjne i fizyczne, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. Przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może mieć prawo do ubiegania się o otrzymanie dostępu i informacji dotyczących jego danych osobowych, które posiadamy, do uaktualniania i korygowania nieprawidłowości w swoich danych osobowych oraz do zażądania zablokowania lub usunięcia danych. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych może w niektórych okolicznościach zostać ograniczone przez lokalne przepisy.Aby uaktualnić swoje preferencje, zażądać usunięcia swoich informacji z naszej listy kontaktowej lub w celu zgłoszenia prośby, prosimy o skontaktowanie się z nami mailowo.

Zasady korzystania

Korzystając z witryny internetowej oraz usług E100, użytkownik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce prywatności oraz wszelkich innych zasadach i/lub warunkach, o których zostanie poinformowany.E100 zastrzega sobie prawo do dostępu i ujawnienia danych osobowych i kontaktowych w ramach zastosowania się do obowiązujących praw, prawomocnych wymogów rządowych oraz nakazów sądowych.

[Z ważnych powodów], jak np. [wprowadzenie nowych usług, zaprzestanie świadczenia dotychczasowych czy istotna zmiana przepisów prawnych, do którychzobowiązani jesteśmy się stosować], możemy być zmuszeni do zmianytreści naszej polityki prywatności. W takim przypadku poinformujemy o zmianach na niniejszej stronie. Zachęcamy użytkowników do odwiedzania tej strony w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach. Kontynuacja korzystania z tej witryny przez użytkownika oznacza tym samym, że zgadza się on z niniejszą polityką prywatności; korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności oznacza, że użytkownik zgadza się zezmodyfikowaną polityką prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych, faksowych lub telefonicznych od E100, lub jeśli chce uaktualnić swoje dane, prosi, aby jego dane zostały usunięte, lubchce zapytać o szczegóły dotyczące posiadanych przez nas danych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adresgdpr@e100.eu.Wszelkie dalsze pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności bądź skargi prosimy przekazywać w formie mailowej wysyłając e-mail na adres:gdpr@e100.eu

Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu będziemy uaktualniać niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlać zmiany w naszej działalności biznesowej. Jeśli zmienimy sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, lub jeśli zmienią się cele bądź podmioty, którym ujawniamy te dane, wtedy umieścimy powiadomienie o tych zmianach na naszej witrynie internetowej a dalsze korzystanie z tej witryny przez użytkownika po opublikowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności będzie oznaczało, że użytkownik zgadza się ze zmodyfikowaną polityką.